• ostatnia aktualizacja: 17-11-2018

W bogatej historiografii ponad tysiącletniego Gdańska tematyka wojskowości jest reprezentowana przez stosunkowo mały zbiór publikacji. Co więcej, prawie wszystkie prezentowane dotąd opracowania opisują niemal wyłącznie same działania wojenne, które toczyły się w mieście podczas konfliktów na początku XIX w., czy też w 1939 i 1945 r. Tymczasem niemniej fascynujące są zagadnienia związane z samym funkcjonowaniem miasta, w którym stacjonowały przez lata jednostki wojskowe, wznoszono fortyfikacje i działały zakłady przemysłu zbrojeniowego.

Prowadzone badania skupiają się na wielu wątkach, w mniejszym lub większym stopniu związanych z szeroko rozumianą wojskowością Gdańska. W pierwszej jednak kolejności dotyczą funkcjonowania garnizonu i miasta w latach 1939-1945 (temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej).

 

Badane zagadnienia:

  • struktura i rozwój garnizonów:

   pruskiego w ramach I Korpusu Armijnego (1814-1890)

   pruskiego w ramach XVII Korpusu Armijnego (1890-1919)

   niemieckiego (Wehrmachtu) w latach 1939-1945

   w ograniczonym zakresie: polskiego w latach 1945-1949

  • wpływ wojska na funkcjonowanie miasta: rozwój urbanistyczny, życie gospodarcze, kulturalne i sportowe
  • dzieje poszczególnych obiektów wojskowych: koszar, magazynów i parków, poligonów i strzelnic, siedzib administracji wojskowej, szpitali, kościołów i cmentarzy garnizonowych
  • pomniki wojskowe i wojenne
  • fortyfikacje Gdańska – przede wszystkim Góry Gradowej i Biskupiej Górki
  • wojska Ententy w Gdańsku (luty-listopad 1920 r.)
  • tradycje wojskowe, losy obiektów wojskowych po 1920 r.
  • działania wojenne we wrześniu 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem walk o Pocztę Polską na Heveliusplatz (1 września)
  • walki o Gdańsk i okolice w marcu 1945 r.