Poniżej przedstawiam zaplanowane wystąpienia na konferencjach, sympozjach, w ramach wykładów otwartych lub paneli dyskusyjnych.

Prezentuję jedynie te wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny i wolny

Jeśli data, miejsce lub godzina nie zostały podane, informacje te będą uzupełnione w późniejszym terminie.
______________________________________________________________

 

6 maja (poniedziałek), godz. 18.00, GDAŃSK

Oliwa w latach II wojny światowej

wykład otwarty w ramach edycji Lokalnych Przewodnicy i Przewodniczki: Oliwa

Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata J. Rybińskiego 25

 

20 maja (poniedziałek), godz. 18.00, GDAŃSK lub SOPOT

"Trzecia płeć"..? Co wiemy o środowisku osób homoseksualnych w Wolnym Mieście Gdańsku?

krótki referat i udział w dyskusji na temat historii (do 1945 r.) i badaniach historycznych nad środowiskiem LGBT+; wydarzenie odbędzie się w ramach Trójmiejskich Dni Równości

[miejsce będzie doprecyzowane]

 

18 czerwca (wtorek), godz. 18.00, PŁOCK

Pionierzy nowoczesnego handlu. Żydowskie domy handlowe w Prusach Wschodnich, Zachodnich i Wolnym Mieście Gdańsku

wykład otwarty organizowany przez Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku

Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, ul. Kwiatka 7

 

27-29 czerwca (czwartek-sobota), godz. ??, FRANKFURT nad MENEM

NS-Krankenmord im Reichsgau Danzig-Westpreußen: Tat- und Gedächtnisorten

referat w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Der Nationalsozialistische Krankenmord in Europa organizowanej przez Fritz-Bauer-Institut oraz Gedenkstätte Hadamar

Goethe-Universität, Frankfurt a.M., ??